หนังสือสั่งการ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ขอส่งประกาศกรมป่าไม้ ดาวน์โหลดเอกสาร
98
29 เม.ย. 2563
52 รายงานข้อมูลการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
132
27 มี.ค. 2563
53 ขอเชิญร่วมพิธี ดาวน์โหลดเอกสาร
117
12 มี.ค. 2563
54 การขับเคลื่อนการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
102
09 มี.ค. 2563
55 การตรวจสอบข้อมูลสถานการณ์ และการแก้ไขปัญหาภัยแล้งระดับพื้นที่ในระยะเร่งด่วน ดาวน์โหลดเอกสาร
113
04 มี.ค. 2563
56 การจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
104
14 ก.พ. 2563
57 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติการดำเนินโครงการทำความดีด้วยหัวใจ ช่วยกันเก็บขยะ ลดภัยสิ่งแวดล้อม จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
81
07 ก.พ. 2563
58 การจัดทำข้อมูลรายงานสถานการณ์ และแนวโน้มการเกิดภัยแล้งในระดับพื้นที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
147
03 ก.พ. 2563
59 การบริหารจัดการน้ำด้วยวิธีการ "ขุดดินแลกน้ำ" เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ที่ ตง 0218/ว 11 ลงวันที่ 28 มกราคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
28 ม.ค. 2563
60 การกำหนดมาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็กเพื่อรอการส่งกลับ ดาวน์โหลดเอกสาร
77
23 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13