หนังสือสั่งการ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดตรัง ปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
201
01 ก.ย. 2563
32 การดำเนินการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
201
27 ส.ค. 2563
33 กำหนดประชุมหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการบริหารงานอำเภอกันตัง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
24 ส.ค. 2563
34 การสนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตรและเครื่องมือสนับสนุนการประกอบอาชีพในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
139
19 ส.ค. 2563
35 การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตรัง และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
17 ส.ค. 2563
36 สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือ ที่ ตง 0218/1836 ไฟล์ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
14 ส.ค. 2563
37 สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือ ที่ ตง 0218/1836 ไฟล์ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
14 ส.ค. 2563
38 สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือ ที่ ตง 0218/1836 ไฟล์ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
14 ส.ค. 2563
39 การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
100
11 ส.ค. 2563
40 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์์์ พระบรมราชีนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
137
07 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13