หนังสือสั่งการ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ที่ ตง 0218/ว 43 ลว.22 มกราคม 2564 เรื่อง เน้นย้ำมาตรการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฏหมายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
136
22 ม.ค. 2564
12 ที่ ตง 0218/ว 44 ลว. 22 มกราคม 2564 เรื่อง ข้อเสนอแนะ/ข้อสั่งการเกี่ยวกับการบริหารจัดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
22 ม.ค. 2564
13 (อปท.) มาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่า ปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
147
19 ม.ค. 2564
14 (กำนัน ผญบ.) มาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่า ปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
149
19 ม.ค. 2564
15 การจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
213
13 ม.ค. 2564
16 ให้เพิ่มความเข้มข้นในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากประเทศเพื่อนบ้าน ที่ ตง 0218/ว 316 ลว. 23 ธ.ค. 2563
99
30 ธ.ค. 2563
17 ให้เพิ่มความเข้มข้นในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากประเทศเพื่อนบ้าน ที่ ตง 0218/ว 316 ลว. 23 ธ.ค. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
191
30 ธ.ค. 2563
18 ให้หน่วยงานผู้ปฏิบัติควบคุมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ ตง 0218/ว 317 ลว. 23 ธ.ค. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
160
30 ธ.ค. 2563
19 มาตรการสกัดกั้นการป้องกันการพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากประเทศเพื่อนบ้าน ที่ ตง 0218/ว 320 ลว. 23 ธ.ค. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
154
30 ธ.ค. 2563
20 มาตรการควบคุมพื้นที่และกำกับดูแลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ ตง 0218/ว 325 ลว. 23 ธ.ค. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
181
30 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13