หนังสือสั่งการ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 การประดับธงชาติและตราสัญลักษณ์อาเซียน ที่ ตง 0218/1296 ลงวันที่ 30 เมษายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
03 พ.ค. 2562
112 การประดับธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่ ตง 0218/1293 ลงวันที่ 30 เมษายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
03 พ.ค. 2562
113 ขอเชิญร่วมบริจาคปัจจัยสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ที่ ตง 0218/1252 ลว. 29 เม.ย.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
30 เม.ย. 2562
114 ถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
25 เม.ย. 2562
115 กำหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการบริหารงานอำเภอกันตัง ที่ ตง 0218/1191 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
22 เม.ย. 2562
116 การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดตรัง ประจำปี 2562 ที่ ตง 0218/1190 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
22 เม.ย. 2562
117 การออกหน่วยบริการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ครั้งที่ 7/2562 ที่ ตง 0218/1110 ลว. 17 เม.ย.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
17 เม.ย. 2562
118 ขอเชิญร่วมพิธีจัดทำน้ำอภิเษกในการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด ที่ ตง 0218/1022 ลงวันที่ 4 เม.ย. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
04 เม.ย. 2562
119 โครงการ "ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด วันธรรมสวนะ" (วันพระ)จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
02 เม.ย. 2562
120 หลักเกณฑ์การพิจารณาการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
02 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13