หนังสือสั่งการ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 การจัดกิจกรรมเนื่องในพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ ตง 0218/ว 64 ลงวันที่ 22 ก.ค. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
25 ก.ค. 2562
92 กำหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการบริหารงานอำเภอกันตัง ที่ ตง 0218/1962 ลงวันที่ 22 ก.ค. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
25 ก.ค. 2562
93 ขอเชิญประชุม ที่ ตง 0218/ว 60 ลงวันที่ 15 ก.ค. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
19 ก.ค. 2562
94 โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2562 ที่ ตง 0218/ว 59 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
12 ก.ค. 2562
95 ขอเชิญชวนบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ที่ ตง 0218/ว 46 ลงวันที่ 26 มิ.ย. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
28 มิ.ย. 2562
96 แผนปฏิบัติการด้านการสร้างและพัฒนากำลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์ เพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ ที่ ตง 0218/ว 45 ลงวันที่ 26 มิ.ย. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
28 มิ.ย. 2562
97 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ที่ ตง 0218/ว 47 ลงวันที่ 26 มิ.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
28 มิ.ย. 2562
98 การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ที่ ตง 0218/ว 48 ลงวันที่ 26 มิ.ย. 62 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
28 มิ.ย. 2562
99 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร ดาวน์โหลดเอกสาร
73
28 มิ.ย. 2562
100 พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 ที่ ตง 0218/ว50 ลงวันที่ 26 มิ.ย. 62 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
28 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13